textures

qualsevol sensació visual i tàctil

textures

el ferro, el marbre, el alabastre, la fusta, el guix, la pedra, s'integren bé amb el vidre.